מלך הטריוויה - שאלות ככלי ניהול

סדנא מפעילה ומעוררת מודעות לכוחם של שאלות ככלי לניהול עצמי, מיקוד שליטה פנימי, מנהיגות ואחריות אישית. 

ההבדל בין אדם לאדם הוא ההבדל בשאלות שהוא שואל את עצמו.
איכות חיים, תפקוד וביצוע נובעת משאלות מתמידות ואיכותיות.

סדנא "מלך הטריוויה" תעסוק בשאלות ככלי לניהול עצמי אישית ותפקודית, מיקוד שליטה פנימי, מנהיגות ואחריות אישית. 

למי מתאים?

  • במסגרת קורסי הכשרה של מנהלים 
  • צוותים בארגונים ועסקים פרטיים לפעילות תוכן עם ערך מוסף והקניית כלי ניהול מועשרים לחידוד אפקטיביות.